Informace o zásadách ochrany osobních údajů naleznete níže a to v sekci rozdělené do částí 1 až 4:
 

1. část: Informace o webu,
2. část: Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, 
3. část: Prohlášení o souborech cookies, 
4. část: Všeobecné obchodní podmínky odesílání formuláře, objednávky.
_____________________________________________________________________________________

1. část:

Informace o webu

 

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.stavyodadoz.cz je společnost Stavby od A do Z, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.stavyodadoz.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.stavyodadoz.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

 

Ochrana dat

Shromažďované informace a jejich využití

Přístup na stránky www.stavyodadoz.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Předávání osobních údajů

Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

V kontaktním formuláři platí:

Jméno a Příjmení - povinný údaj sloužící k identifikaci Uživatele
Email - povinný údaj sloužící ke kontaktování Uživatele, pokud je správně vyplněný formulář odeslán Provozovateli
Zpráva - povinný údaj obsahující dotaz či informaci určený pro Provozovatele

Pokud si Uživatel přeje opravit osobní data, které o něm Provozovatel má, může jej o to požádat na emailové adrese stavbyodadoz@email.cz nebo na poštovní adrese uvedené na stránce Kontakty či stránce o autorských právech.

Kódy třetích stran

Na tomto webu používáme kódy od společností Google, které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků webu.

Universal Analytics

Tyto stránky využívají službu Universal Analytics  (Google Analytics), poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Universal Analytics používá souborů „cookies„, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Cookies

Webové stránky www.stavyodadoz.cz využívají soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem PC, tabletu nebo smartphonu. Některé z těchto souborů jsou nezbytné pro optimální fungování stránek, jiné nám pomáhají webové stránky analyzovat nebo nám umožňují zajistit lepší uživatelský zážitek (zapamatovat si uživatele a uspořádat obsah stránek dle jeho preferovaných zájmů, což vede k ulehčení prohlížení stránek uživatelem).

Tyto stránky používají jak dočasné soubory cookies, které jsou uloženy v zařízení uživatele jen po dobu trvání relace, tak trvalé soubory cookies, které zůstávají uloženy v zařízení uživatele v závislosti na nastavené době existence konkrétního souboru cookie.

Cookies použité na stránkách

Google Analytics – analytické účely

Google Analytics je analytický nástroj společnosti Google, který pomáhá majitelům webových stránek a aplikací porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky a aplikace využívají. Může používat sadu souborů cookies ke shromažďování informací a vytváření přehledů o používání webových stránek bez toho, aby se společnost Google dozvěděla jakékoli osobní identifikační údaje jednotlivých návštěvníků.

Kromě vytváření přehledů o statistice využití webových stránek lze Universal Analytics společně s některým ze souborů cookie použít k zobrazení relevantnějších reklam ve službách Google (např. Vyhledávání Google) a na webu.

Další informace o souborech cookie služby Analytics a ochraně osobních údajů.

Nastavení (odstranění) cookies

Cookies jsou ve většině prohlížečů ve výchozím nastavení povoleny. Pokud nechce uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí provést potřebná nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Více informací o tom, jak zapnout a vypnout soubory cookies a jak je odstranit, najdete v nápovědě ve vašem prohlížeči.

Nastavení zákazu použití cookies může znamenat omezení nebo nedostupnost některých funkcionalit těchto stránek.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.stavyodadoz.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Změny v politice ochrany osobních dat

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístněn na těchto stránkách.

Chování uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel www stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží
o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Obsahová stránka prezentace je vytvořena HTML 5, vizuální stránka prezentace pak s využitím CSS3.

Doporučená rozšíření prohlížeče

Ve formátu PDF nabízíme některé dokumenty a doplňující informace, které jsou příliš rozsáhlé a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti  Adobe Systems, Inc.

Část dokumentů je zveřejněna v některém z formátů aplikací Microsoft Office. Pro všechny tyto formáty je na stránkách společnosti Microsoft k dispozici prohlížeč, který si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat na Váš počítač; případně si můžete zdarma stáhnout kancelářský balík Open Office.

Informace o autorovi webu

WWW stránky vytvořilo PegaStudio. Stránky spravuje Stavby od A do Z. Prezentace / portál je provozován(-a) na publikačním systému LeonardoCMS. V případě dotazů nebo nalezení technických problémů je možné kontaktovat autory e-mailem na info@pegastudio.cz.

_____________________________________________________________________________________

2. část:

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

 

 

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Stavby od A do Z, podnikatele Ing. David Doskočil (dále jen Ing.DavidDoskočil).

Ochrana vašich osobních údajů je pro společnost Ing.DavidDoskočil velmi důležitá. Toto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje naše globální postupy týkající se shromažďování, používání a sdílení vašich osobních údajů v rámci všech našich webových stránek, produktů a služeb (dále jen „aplikace“).

V některých našich aplikacích se mohou zobrazit dodatečná oznámení o ochraně osobních údajů, která s vámi sdílíme, abyste mohli provádět informovaná rozhodnutí přímo při čtení těchto oznámení.

 

Jaké informace o Vás společnost Ing.DavidDoskočil shromažďuje?

Informace, které nám poskytujete:

Shromažďujeme informace, které vás identifikují, například vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje, mezi které patří vaše adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. Tyto informace shromažďujeme, když:

 • nás kontaktujete,

 • při objednávacím formuláři,

 • při kontaktním formuláři.

Informace, které získáváme na základě vašeho používání našich aplikací:

Shromažďujeme informace o aplikacích, které používáte, a způsobu, jak je používáte. Tyto informace využíváme v oprávněném zájmu k zlepšování uživatelského prostředí a vytváření kvalitnějších online, mobilních a desktopových aplikací při ovládání aplikací.

Mezi tyto informace patří:

 • Systémové informace a data o využití:

Shromažďujeme informace specifické pro zařízení, například unikátní identifikátory zařízení, operační systém a typ zařízení, které používáte.

Shromažďujeme informace o tom, jakým způsobem naše aplikace používáte. Mezi tyto informace patří informace o aplikacích, které používáte, a údaje o tom, jak dlouho je používáte, informace o vašem městě a zemi získané na základě IP adresy a informace o vašem prohlížeči.

 

 • Data sociálních sítí

Máme stránky na platformách sociálních sítí, jako je například Facebook, Google+, Instagram, LinkedIn nebo Twitter, které můžete navštívit a využít ke komunikaci s námi.

Naše aplikace také obsahují tlačítka, nástroje nebo obsah odkazující na služby jiných společností. Informace o vašem používání těchto prvků shromažďujeme prostřednictvím analytických nástrojů třetích stran.

Pokud používáte aplikaci společnosti Ing.DavidDoskočil, která obsahuje moduly plug-in, mohou být informace z vašeho zařízení přeneseny přímo k poskytovateli sociální sítě. Na data shromažďovaná modulem plug-in nemáme žádný vliv. Pokud jste přihlášeni k sociální síti, může dojít k propojení vašeho účtu v této sociální síti s vaším používáním naší aplikace.

Pokud provádíte interakci s moduly plug-in, například kliknutím na tlačítka To se mi líbí, Sledovat nebo Sdílet nebo napsáním komentáře, mohou se tyto informace automaticky objevit ve vašem profilu na sociální síti. I v případě, že nejste přihlášeni, mohou moduly plug-in odeslat vaši IP adresu poskytovatelům sociálních sítí. Berte to prosím při používání našich aplikací na vědomí.

Když se ke službě sociální sítě připojíte prostřednictvím zařízení, které používají také jiní uživatelé, mohou tito jiní uživatelé vidět informace, které jsou uloženy nebo zobrazeny ve spojení s vaším profilem na stránce této služby sociální sítě.

 • Soubory cookies a podobné technologie

Společnost Ing.DavidDoskočil používá soubory cookies (malé textové soubory, které váš webový prohlížeč ukládá při používání webových stránek) a související technologie, dále jen „soubory cookies“ ke shromažďování a ukládání informací, když navštěvuje te naše webové stránky nebo používáte naše aplikace.

Také používáme analytické nástroje třetích stran, například Google Analytics, které nám pomáhají porozumět, jak používáte naše webové stránky a aplikace.

Další informace o analýze na našich webových stránkách a v našich aplikacích naleznete v našemProhlášení o souborech cookies.

S výjimkou informací, které jsou nezbytné k provozování našich služeb, jak je popsáno v našem Prohlášení o souborech cookies, rozhodujete o tom, zda data budeme shromažďovat, pouze vy. Upozorňujeme, že může být nutné také vymazat existující soubory cookies v každém prohlížeči ve všech vašich zařízeních.

 

Jakým způsobem společnost Ing.DavidDoskočil sdílí Vaše osobní údaje?

Za účelem poskytování co nejkvalitnějších služeb spolupracujeme s ostatními poskytovateli služeb. Od těchto společností, které působí v různých částech světa, vyžadujeme striktní ochranu vašich osobních údajů. Nemají od nás svolení k tomu, aby vaše osobní údaje používaly k vlastním účelům. Mezi naše poskytovatele služeb patří společnosti, které nám pomáhají v následujících oblastech:

 • marketing,

 • prodej,

 • poradenství,

 • komunikace,

 • sociální sítě,

 • průzkum trhu,

 • bezpečnost,

 • lokalizace.

 

Vaše data s nimi můžeme sdílet za následujících okolností:

 • pokud k tomu máme váš souhlas,

 • pokud je poskytujeme našim poskytovatelům služeb za účely uvedenými v tomto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů (vaše osobní údaje s nimi nesdílíme pro jejich vlastní účely),

 • pokud se spojíme s jinou společností nebo pokud prodáme či přeorganizujeme část nebo celou naši společnost, aktiva nebo akcie (včetně vyhlášení bankrotu) – v takovém případě budou vaše údaje pravděpodobně převedeny do jiné společnosti,

 • pokud vás již vaše data nemohou identifikovat (k tomu může dojít při agregaci, kdy se vaše údaje sloučí s ostatními daty za účelem vzniku statistiky).
   

Jakým způsobem společnost Ing.DavidDoskočil chrání Vaše údaje?

K ochraně vašich dat před neautorizovaným přístupem či zneužitím používáme kombinaci důvodných fyzických, administrativních a technologických postupů.

Přístup k vašim osobním údajům omezujeme na vlastníka webových stránek.

www.stavbyodadoz.cz, Ing. David doskočil, kteří tyto údaje potřebují k provedení své práce a vývoji či zlepšování našich aplikací a služeb.
 

Jaké postupy používá společnost Ing.DavidDoskočil v oblasti ukládání a uchovávání dat?

Vaše osobní údaje a obsah ukládáme na serverech našich poskytovatelů služeb. Vzhledem k tomu, že naši poskytovatelé služeb provozujÍ servery na našem trhu nemohou být vaše osobní informace přeneseny mimo hranice České republiky.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude nutné k tomu, abychom vám poskytovali aplikace, které používáte, a splňovali své právní povinnosti.
 

Jaké postupy používá společnost Ing.DavidDoskočil v oblasti marketingu a reklamy?

Spolupracujeme s jednou reklamní společností, kterou považujeme za svého reklamního partnera. Tento partner používá soubory cookies nebo další technologie k shromažďování informací za účelem poskytování reklam a sledování výsledků. Mezi tyto informace mohou patřit webové stránky, které navštívíte, mobilní aplikace, které používáte, předvolby, které nám poskytnete jakožto poskytovateli vaší aplikace, vaše IP adresa a informace o vašem prohlížeči. Tyto informace se používají k zobrazení vhodných reklam v mobilních aplikacích a na webových stránkách, které navštěvujete, k výpočtu a kontrole počtu jedinečných a opakovaných zhlédnutí dané reklamy, dodávání reklam odpovídajících vašim zájmům a měření efektivity reklamních kampaní. Takové zpracování je v našem oprávněném zájmu.

Náš reklamní partner pro nás dodává reklamy a mohou kombinovat informace, které shromáždili nebo získali od nás, s dalšími informacemi, které shromáždili nezávisle z jiných webových stránek a nebo jiných online nebo mobilních aplikací a služeb vztahujících se k aktivitám vašeho prohlížeče v rámci jejich sítě webových stránek.

Některé webové prohlížeče odesílají webovým stránkám, s kterými komunikují, signály Do Not Track. Společnost Ing.DavidDoskočil aktuálně na tyto signály nijak nereaguje.
 

Jakým způsobem společnost Ing.DavidDoskočil chrání údajedětí a studentů?

Ve společnosti Ing.DavidDoskočil nám velmi záleží na ochraně soukromí dětí a jejich údajů.

Naše aplikace webových stránek a funkcí je vytvořeno pro širokou veřejnost a navrženo pro dospělé uživatele. V souvislosti s webovými stránkami, službami a funkcemi určenými pro širokou veřejnost. Neshromažďujeme vědomě osobní údaje dětí.
 

Mohou být osobní ůdaje, které nám poskytnete, zobrazeny veřejně?

Jako vždy vás nabádáme k tomu, abyste při zveřejňování svých osobních údajů, a to i v rámci našich aplikací a webových stránek, postupovali rozvážně. V rámci našich aplikaci webových stránek, nemůže být zveřejněno vaše jméno, vaše uživatelské jméno, e-mailová adresa, telefon.

V rámci přes 3 stranu, tedy sociálních sítí se vztahují zásady ochrany osobních údajů vlastníka sociální sítě. Nikoliv zásad ochrany zásad osobních údajů společnosti Ing.DavidDoskočil.

Sociální sítě, Pokud zveřejňujete informace, které nechcete zpřístupnit pro širokou veřejnost, ujistěte se, že používáte webovou stránku nebo aplikaci, která vám umožňuje určit, kdo uvidí informace, které zveřejníte.
 

Bude se toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů měnit?

V případě, že se změní způsob, jakým nakládáme s vašimi osobními údaji, dáme vám o tom vědět prostřednictvím aktualizace tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Pokud Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů změníme, jasně to uvedeme na hlavní stránce této webové stránky aplikace.
 

Jak nás kontaktovat?

Chcete-li nás kontaktovat, použijte následující kontaktní údaje. Uveďte přitom také název webové stránky nebo aplikace, ohledně které nás kontaktujete:

 • e-mail: stavbyodadoz@email.cz

 • adresa: Dašická 1769, Pardubice- Bílé Předměstí 530 03

 • jméno:  Ing. David Doskočil

 • stát: Česká republika

Prověřenec pro ochranu osobních údajů.

Chcete-li kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, použijte následující kontaktní údaje stavbyodadoz@email.cz, osoba Ing. David Doskočil.

 

Shrnutí důležitých informací, podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR.

 

Kdo údaje sbírá?

vlastník webových stránek stavbyodadoz.cz:

 • Vlastník: Ing. David Doskočil

 • IČO: 74996185

 • Sídlo: Dašická 1769, Pardubice- Bílé Předměstí 530 03

 • Kontaktní e-mail: stavbyodadoz@email.cz
   

Jaké údaje sbírám?

Sbírám následující osobní údaje:

 • Upozornění na články: e-mailovou adresu.

 • Komentáře: jméno, e-mail, název webu, IP adresu, identifikace prohlížeče, text komentáře.

 • Kontaktní formulář: jméno a e-mailovou adresu.

 • Poptávka/objednávka: jméno, e-mail, případně fakturační adresu, případně název firmy, IČO a DIČ.
   

Důvod a účel sběru údajů?

 • Upozornění na články: na základě vašeho souhlasu, abych vás mohl upozorňovat na nové články.

 • Komentáře: na základě vašeho souhlasu, abych mohl váš komentář prezentovat a zároveň se chránil proti spamu.

 • Kontaktní formulář: na základě budoucího plnění smlouvy, abych mohl zodpovědět váš dotaz k poptávce služeb.

 • Poptávka/objednávka: na základě plnění smlouvy a zákonné povinnosti, abych mohl správně vyřídit vaši poptávku/objednávku a mohl řádně vystavit a archivovat daňové doklady.
   

Jak dlouho údaje uchovávám?

 • Upozornění na články: po dobu neomezenou a nebo 5 let, nebo než se odhlásíte.

 • Komentáře: po dobu 5 let, nebo než si vyžádáte výmaz vašeho komentáře.

 • Kontaktní formulář: maximálně po dobu 1 roku.

 • Poptávka: po dobu 1 roku.

 • Objednávka: po dobu stanovenou zákonem.
   

Kdo osobní údaje zpracovává?

Zpracovatelem těchto údajů je:

 • Ing. David Doskočil (IČO 74996185, se sídlem Dašická 1769, Pardubice- Bílé Předměstí 530 03), který provozuje tento web.

 • Jakub Krátký (IČO 06410600, se sídlem Pavlova 168, Pardubice 530 09).

 • Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), která provozuje aplikaci Google Analytics.
   

Soubory cookie?

Při procházení webových stránek měřím například, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako oprávněný zájem správce.

Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.

více informací o souborech cookies naleznete zde Prohlášení O Souborech Cookies.

 

Na co máte právo?

 • Dotázat se, jaké údaje zpracovávám, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup.

 • Můžete požádat o opravu, nebo výmaz těchto údajů.
   

Kam se můžete obrátit?

Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracovávám v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte mně Ing. David Doskočil, e-mail: stavbyodadoz@email.cz .

Pokud nebudete s řešením vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.(okaz na: https://www.uoou.cz/).

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 10.5.2018.

_____________________________________________________________________________________

3. část:

Prohlášení o souborech cookies

 

 

Rozsah

Soubory cookies a související technologie, dále jen „soubory cookies“ používáme k poskytování služeb pro vás, k analýze způsobu vašeho používání našich webových stránek a aplikací, k provozu a vylepšení uživatelského prostředí a k reklamním účelům, jak je vysvětleno v našem Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Toto Prohlášení o souborech cookies, které doplňuje naše Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, vysvětluje, jak společnost Ing.DavidDoskočil používá soubory cookies, proč je používá a jaká máte práva ohledně vaší kontroly nad tím, jak je používáme.

 

Proč Soubory Cookies Používáme?

Některé ze souborů cookies, které používáme k provozu uživatelského prostředí, jsou nezbytně nutné k tomu, abychom mohli uskutečnit naše smluvní závazky vůči vám. Tyto soubory cookies:

 • umožňují fungování služeb, například ověření uživatele, předvyplnění formuláře, a umožnění, aby byl přihlášen,

 • umožňují používat nezbytné funkce, například určení jazyka či země,

Některé z našich souborů cookies je možné použít k vylepšení vašeho uživatelského prostředí online. Mezi příklady těchto vylepšení uživatelského prostředí patří:

 • poskytování relevantnějšího uživatelského prostředí na webových stránkách,

 • analýza vašich pravděpodobných zájmů, abychom vám mohli poskytnout relevantnější reklamy online a na stránkách našich partnerů,

 • analýza vašeho používání webových stránek společnosti Ing.DavidDoskočil, abychom mohli vylepšovat tyto stránky, vylepšovat vaše uživatelské prostředí a provádět průzkum trhu.

Tyto soubory cookies používáme v případě, že nám k tomu udělíte souhlas. Pokud se rozhodnete použití těchto souborů cookies nebo jiných technologií nepovolit, můžete přijít o přístup k určitým částem našich webových stránek a aplikací a může dojít k omezení podpory nebo informací, které vám poskytujeme.

Úprava a odstranění souborů cookies ve vašem prohlížeči.

S výjimkou těch souborů cookies, které jsou nezbytně nutné k provozu našich webových stránek a aplikací, vás před umístěním souborů cookies do vašeho počítače budeme žádat o souhlas. Chcete-li určit, zda váš počítač či jiné zařízení bude soubory cookies přijímat, nebo odmítat, upravte nastavení svého prohlížeče. Tato nastavení jsou obecně dostupná v nabídkách prohlížeče Nápověda, Nástroje nebo Upravit. Upozorňujeme, že určitá nastavení prohlížeče mohou zamezit přístup k funkcím na našich webových stránkách aplikací.

Když změníte své předvolby pro soubory cookies na našich webových stránkách aplikací, odstraňte soubory cookies ze všech prohlížečů ve všech zařízeních, aby bylo zajištěno resetování těchto nastavení.

 

Soubory cookies pro marketingové a reklamní účely.

Tyto typy souborů cookies používáme na základě vašeho souhlasu. Používáme je ke shromažďování informací o vaší historii prohlížení, abychom pro vás mohli přizpůsobit marketing na základě vašeho používání našich webových stránek a aplikací.

Tyto informace můžeme sdílet se třetími stranami za účely vytváření a dodávání personalizované inzerce, která odpovídá vám a vašim zájmům.

Své předvolby ohledně souborů cookies pro marketingové a reklamní účely, které používáme na našich webových stránkách.
 

Produktová Analýza?

Naše mobilní, desktopové a cloudové produkty shromažďují analytické údaje (například ID produktu, a ID zařízení) prostřednictvím analytických nástrojů třetích stran.


Kdo Ukládá Soubory Cookies?

Soubory cookies ukládají naši poskytovatelé služeb, kteří jednají naším jménem. Soubory cookies mohou také ukládat třetí strany, jejichž činnost nekontrolujeme. Pokud například provádíte nákup a jiné.

Toto Prohlášení o souborech cookies se netýká postupů třetích stran. Chcete-li se informovat o používání souborů cookies třetími stranami, navštivte jejich webové stránky.

_____________________________________________________________________________________

4. část:

Všeobecné obchodní podmínky odesílání formuláře, objednávky

 

 

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. David Doskočil, IČ: 74996185 se sídlem: Dašická 1769, Pardubice- Bílé Předměstí 530 03 (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou:

 • adresa: Dašická 1769, Pardubice- Bílé Předměstí 530 03
 • e-mail: stavbyodadoz@email.cz
 • telefon: +420 603 372 903
   
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 2. Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou:

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 1. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující služby provozování obchodu a další služby v souvislosti s provozováním webových stránek,

 • zajišťující marketingové služby.

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb atd.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.